بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد از دو بخش اصلی تشکیل شده است. 1- سرمایه گذاری و پس انداز 2- پوشش های بیمه ای در زمان فوت ، حادثه و بیماری       پوشش های بیمه ع

پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :

  بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد از دو بخش اصلی تشکیل شده است.

  1- سرمایه گذاری و پس انداز

  2- پوشش های بیمه ای در زمان فوت ، حادثه و بیماری

   

   

   

  پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد دارای 8 پوشش اصلی و 1 پوشش غیر اصلی می باشد.

  پوشش های اصلی :

   

  1- پوشش بازنشستگی یا سرمایه گذاری

   

  2- پوشش فوت (طبیعی و حادثه)

   

  3- پوشش از کار افتادگی

   

  4- پوشش هزینه پزشکی حادثه

   

  5- پوشش نقص عضو حادثه

   

  6- پوشش بیماری های خاص

   

  7- پوشش آتشسوزی منزل مسکونی

   

  8- پوشش وام

   

   

  پوشش غیر اصلی :

   

  1- پوشش بیمه تکمیلی کمک رسان ایرانیان (S.O.S)

   

گزارش کد : 1

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری