بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

نکات فنی پوشش فوت (طبیعی - حادثه)

1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری). 2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود ه

نکات فنی پوشش فوت (طبیعی - حادثه)
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :

  1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری).


  2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود هر سه سرمایه جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.


  3- اگر بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از دنیا برود فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.

   

  4- اگر بیمه شده کمتر از 12سال. بر اثر حادثه فوت نماید فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر به استفاده کنندگان پرداخت می شود.


  5- اگر بیمه شده بر اثر خودکشی یا در اثر اقدام به خودکشی فوت نماید دو حالت اتفاق می افتد:اگر دوسال تمام از بیمه نگذشته باشد فقط سرمایه اصلی به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد - اگر دو سال تمام از بیمه گذشته باشد هر 3سرمایه به استفاده کنندگان پرداخت می شود.


  6- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا به خود وارد می نماید- فوت بر اثر مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک فوت بر اثر اعمال مجرمانه پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد تحت پوشش نمی باشند.


  7- فوت بیمه شده اگر به علت حادثه عمدی از طرف ذی نفع اتفاق بیافتد شرکت بیمه منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع خواهد بود.


  8- اگر بیمه شده به عنوان مسافر عادی نه خدمه پرواز در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند و بر اثر سقوط هواپیما فوت نماید مشمول پوشش خواهد شد اما فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و هر نوع تمرین پرواز هوایی مشمول پوشش نخواهد بود و در صورت وقوع فوت تنها سرمایه اصلی تا روز وقوع حادثه پرداخت می شود.


  9- فوت بر اثر شورش, انقلاب,اعتصاب و اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی,زمین لرزه,آتش فشان,ورزش های رزمی و حرفه ای,شکار,سوارکاری, قایقرانی ,سرنشینی هواپیما های غیرتجاری, اتومبیل های کورسی و موتور سیکلت های دنده ای, غواصی و سقوط با چتر نجات به جز سقوط آزاد فقط با موافقت کتبی شرکت بیمه پاسارگاد و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است.


  10- در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات نظامی فوت نماید شرکت بیمه فقط سرمایه اصلی را تا روز وقوع حادثه پرداخت می نماید .

گزارش کد : 15

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری