بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

نکات فنی پوشش از کارافتادگی

 1- منظور از پوشش از کار افتادگی, از کار افتادگی کامل و دائمی می باشد که منجر به ناتوانی بیمه شده از انجام هرگونه فعالیت یا شغل گردد. اگر از کار افتادگی موقت باشد جز پوشش نقض عضو حادثه یا هزین

نکات فنی پوشش از کارافتادگی
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :

   1- منظور از پوشش از کار افتادگی, از کار افتادگی کامل و دائمی می باشد که منجر به ناتوانی بیمه شده از انجام هرگونه فعالیت یا شغل گردد. اگر از کار افتادگی موقت باشد جز پوشش نقض عضو حادثه یا هزینه پزشکی حادثه محسوب می شود.


   2- موارد از کار افتادگی عبارتند از: نابینایی دو چشم- قطع یا از کارافتادگی کامل و دائم دو بازو,دو دست,دو ساق پا یا دو پا,فقدان یک دست یا یک یا یک بازو و یا بیماری های روحی و روانی (دماغی) حاد که بیمه شده حواس و شعور (مشاعر) خود را کاملا از دست داده باشد.


   3- ناتوانی کامل بیمه شده بر اثر حادثه باید شش ماه به طور مداوم ادامه یابد و مراتب آن از طرف پزشک معتمد شرکت بیمه پاسارگاد تایید شود.


   4- ناتوانی بیمه شده بر اثر بیماری باید یک سال پس از عقد قرارداد باشد.


   5- موارد زیر تحت پوشش از کارافتادگی نخواهند بود: جرح یا صدمه به طور عمد توسط خود شخص یا ذی نفع-صدمه بدنی یا اختلالات روانی که قبل از صدور بیمه نامه به بیمه شده وارد شده باشد.

  6- بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد شصت سالگی در صورت دریافت در صورتی که سن بیمه شده در شروع از کار افتادگی بیش از شصت سال باشد در چنین صورتی حق ,برگشت داده خواهد شد.


   7- از کارافتادگی بر اثر شورش, انقلاب,اعتصاب و اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظام -زمین لرزه- آتش فشان- ورزش های رزمی و حرفه ای - شکار,سوارکاری, قایقرانی ,سرنشینی هواپیما هایغیرتجاری, اتومبیل های کورسی و موتور سیکلت های دنده ای-غواصی و سقوط با چتر نجات به جز سقوط آزاد فقط با موافقت کتبی شرکت بیمه پاسارگاد و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است.


   8- اگر بیمه شده بر اثر حادثه از کار افتاده شود علاوه بر استفاده از پوشش از کار افتادگی می تواند با استفاده از پوشش نقض عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه از شرکت بیمه پاسارگاد خسارت دریافت نماید

گزارش کد : 17

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری