بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه

1- نقص عضو عبارتست از قطع,تغییر شکل, و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. 2- دفاع مشروع بیمه شده و اقدام به نجات اشخا

نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :


  1- نقص عضو عبارتست از قطع,تغییر شکل, و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.


  2- دفاع مشروع بیمه شده و اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر اگر باعث نقض عضو شود شامل این پوشش خواهد بود.


  3- نقص عضو بر اثر اقدام به خودکشی-نقص عضو که عمدا توسط خود فرد شکل می گیرد- نقص عضو بر اثر حادثه ای که مصرف مواد مخدر,مشروبات الکلی و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک عامل آن باشد-نقض عضو بر اثر پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد- نقض عضو بر اثر اقدامات مجرمانه از این پوشش خارج اند.


  4- نقص عضو بر اثر شورش. انقلاب.اعتصاب و اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی -زمین لرزه - آتش فشان - ورزش های رزمی و حرفه ای.شکار.سوارکاری. قایقرانی - سرنشینی هواپیما های غیرتجاری. اتومبیل های کورسی و موتور سیکلت های دنده ای - غواصی و سقوط با چتر نجات به جز سقوط آزاد فقط با موافقت کتبی شرکت بیمه پاسارگاد و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است.


  5- نقص عضو بر اثر بیماری مانند دیابت یا غیره مشمول این پوشش نمی شود

گزارش کد : 18

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری