بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

پوشش فوت (طبیعی و حادثه)

حتی فکر کردن و اندیشه مرگ هم وحشت‌آور است؛ چه برسد به رویارویی با آن که قدرت تخیل و زبان از وصفش قاصر است. اما همان طور که می‌دانیم مرگ از حقیقی‌ترین و ناگزیرترین واقعیت‌های زند

پوشش فوت (طبیعی و حادثه)
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :

  حتی فکر کردن و اندیشه مرگ هم وحشت‌آور است؛ چه برسد به رویارویی با آن که قدرت تخیل و زبان از وصفش قاصر است. اما همان طور که می‌دانیم مرگ از حقیقی‌ترین و ناگزیرترین واقعیت‌های زندگانی است. بر خلاف تصور برخی علت ترس ما از مرگ بیش‌تر به خاطر آینده نزدیکان و خانواده‌ای است که ما به عنوان سرپرست ضامن خوشبختی آن‌ها هستیم. بعد از فوت معمولا خانواده متوفی که به صورت کامل از جهت اقتصادی به وی وابسته بوده‌اند در تنگنا قرار می‌گیرند. در چنین حالتی تامین هزینه‌های تحصیل تا تشکیل خانواده و خرید مسکن با توجه به شرایط اقتصادی موجود با دشواری زیادی همراه خواهد بود. بنابراین اگر متوفی از بیمه عمر فوت در بهره‌مند شده باشد با سرمایه‌ای که پاسارگاد در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد زندگی همچنان حتی بعد از مرگ جاریست…

   

   

   

   

  این پوشش شامل دو بخش می باشد.

   

  1- پوشش فوت طبیعی : اگر فرد بیمه شده بر اثر بیماری فوت نماید شرکت بیمه پاسارگاد به بازماندگان او غرامت پرداخت خواهد کرد.

   

  2- پوشش فوت حادثه : اگر فرد بیمه شده بر اثر هر نوع حادثه فوت نماید شرکت بیمه پاسارگاد به بازماندگان او غرامت پرداخت خواهد کرد.

   

   

   

   پرداخت سرمایه فوت طبیعی بیمه شده
  تامین منبع مالی در صورت نبود سرپرست خانواده


  در صورتی که سر پرست (بیمه شده) خانواده بر اثر فوت طبیعی از بین برود : معادل 360 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

   

  مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت طبیعی از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پراخت می شود.

   

  مبلغ حق بیمه ماهانه 360X = هجده میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد.

  در زمان فوت بیمه شده علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.

   

   

  پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه

  تامین منبع مالی در صورت فوت نابهنگام سرپرست خانواده

  در صورتی که سر پرست خانواده (بیمه شده) در اثر حادثه از بین برود : معادل 1080 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه فوت طبیعی سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

  مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت حادثه از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پراخت می شود.

  مبلغ حق بیمه ماهانه 1080X = پنجاه و چهار میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت حادثه قرار می گیرد. چنانچه بیمه شده در طول مدت قرار داد در اثر حادثه فوت نماید علاوه بر غرامت فوت طبیعی، غرامت فوت حادثه و نیز سرمایه تشکیل یافته از محل بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان از قرار داد پرداخت می گردد..

   

گزارش کد : 3

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری