بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

اصول و قوانین بیمه

قوانین بیمه عمر و تامین آتیه,قانون بیمه گذار بیمه عمر,اصول و قوانین بیمه,ماده 66قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری,

1- چنانچه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب در قرارداد منعقد کند به طوری که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن بکاهد قرارداد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر از این اظهارات تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجهی که بیمه گذار پرداخت کرده است قابل برگشت نیست بلکه شرکت بیمه حق دارد اقساط بیمه ای که تاریخ آن عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار طلب کند. ( ماده 12 )  2- اگر خودداری از اظهار مطالب خلاف واقع از روی عمد نباشد قرار داد بیمه باطل نمی شود در…

اصول و قوانین بیمه

1- چنانچه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب در قرارداد منعقد کند به طوری که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن بکاهد قرارداد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر از این اظهارات تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجهی که بیمه گذار پرداخت کرده است قابل برگشت نیست بلکه شرکت بیمه حق دارد اقساط بیمه ای که تاریخ آن عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار طلب کند. ( ماده 12 )  2- اگر خودداری از اظهار مطالب خلاف واقع از روی عمد نباشد قرار داد بیمه باطل نمی شود در…

اصول و قوانین بیمه

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318