بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

سکته قلبی

پوشش بیماری های خاص,سکته مغزی,سکته قلبی,سرطان,پیوند اعضای اصلی بدن,جراحی عروق قلب,جراحی عروق کرونر,Cancer,Hodgkin,Myocardial Infarction,افزایش آنزیم‌های قلبی,Coronary Artery Surgery,

پوشش بیماری های خاص,سکته مغزی,سکته قلبی,سرطان,پیوند اعضای اصلی بدن,جراحی عروق قلب,جراحی عروق کرونر,Cancer,Hodgkin,Myocardial Infarction,افزایش آنزیم‌های قلبی,Coronary Artery Surgery,

سکته قلبی

پوشش بیماری های خاص,سکته مغزی,سکته قلبی,سرطان,پیوند اعضای اصلی بدن,جراحی عروق قلب,جراحی عروق کرونر,Cancer,Hodgkin,Myocardial Infarction,افزایش آنزیم‌های قلبی,Coronary Artery Surgery,

سکته قلبی

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318