بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

مستمری

نکات فنی پوشش بازنشستگی یا سرمایه گذاری,شرکت بیمه پاسارگاد,سود مشارکت در منافع,سود تضمینی,روز شمار,مستمری,بیمه مرکزی,ذی نفع,سود فنی,سود علی الحساب,سود مرکب,alexa.com,

1- این پوشش از دو نوع سود برخوردار است: سود تضمینی( سود فنی – سود علی الحساب) و سود مشارکت در منافع   2- سود تضمینی: سودی است که به طور تضمین شده و قطعی به بیمه گذار یا ذی نفع در پایان مدت قرارداد یا در زمان بازخرید داده می شود و در حال حاضر این نرخ برای دو سال اول %16 – برای دو سال دوم  13%- از سال پنجم تا پایان مدت قرارداد  10% می باشد. این سود ممکن است به دستور بیمه مرکزی هر سال تغییر یابد.    3- سود مشارکت در منافع: همه شرکت های بیمه سرمایه گذاری های متفاوتی…

مستمری

1- این پوشش از دو نوع سود برخوردار است: سود تضمینی( سود فنی – سود علی الحساب) و سود مشارکت در منافع   2- سود تضمینی: سودی است که به طور تضمین شده و قطعی به بیمه گذار یا ذی نفع در پایان مدت قرارداد یا در زمان بازخرید داده می شود و در حال حاضر این نرخ برای دو سال اول %16 – برای دو سال دوم  13%- از سال پنجم تا پایان مدت قرارداد  10% می باشد. این سود ممکن است به دستور بیمه مرکزی هر سال تغییر یابد.    3- سود مشارکت در منافع: همه شرکت های بیمه سرمایه گذاری های متفاوتی…

مستمری

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318