بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

نکات فنی پوشش از کارافتادگی

نکات فنی پوشش از کارافتادگی,از کار افتادگی کامل و دائمی,بیماری های روحی و روانی,از کارافتادگی بر اثر شورش,

1- منظور از پوشش از کار افتادگی, از کار افتادگی کامل و دائمی می باشد که منجر به ناتوانی بیمه شده از انجام هرگونه فعالیت یا شغل گردد. اگر از کار افتادگی موقت باشد جز پوشش نقض عضو حادثه یا هزینه پزشکی حادثه محسوب می شود.  2- موارد از کار افتادگی عبارتند از: نابینایی دو چشم- قطع یا از کارافتادگی کامل و دائم دو بازو,دو دست,دو ساق پا یا دو پا,فقدان یک دست یا یک یا یک بازو و یا بیماری های روحی و روانی (دماغی) حاد که بیمه شده حواس و شعور (مشاعر) خود را کاملا از دست داده باشد.  3- ناتوانی…

نکات فنی پوشش از کارافتادگی

1- منظور از پوشش از کار افتادگی, از کار افتادگی کامل و دائمی می باشد که منجر به ناتوانی بیمه شده از انجام هرگونه فعالیت یا شغل گردد. اگر از کار افتادگی موقت باشد جز پوشش نقض عضو حادثه یا هزینه پزشکی حادثه محسوب می شود.  2- موارد از کار افتادگی عبارتند از: نابینایی دو چشم- قطع یا از کارافتادگی کامل و دائم دو بازو,دو دست,دو ساق پا یا دو پا,فقدان یک دست یا یک یا یک بازو و یا بیماری های روحی و روانی (دماغی) حاد که بیمه شده حواس و شعور (مشاعر) خود را کاملا از دست داده باشد.  3- ناتوانی…

نکات فنی پوشش از کارافتادگی

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318