بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

وام بیمه عمر پاسارگاد

پوشش وام (بدون ضامن),تقاضای وام,دریافت وام,دریافت وام بیمه عمر,وام بیمه عمر پاسارگاد,بدون نیاز به ضامن و یا وثیقه,بازپرداخت وام,

در این پوشش بعد از 6ماه از شروع قرارداد فرد می تواند از شرکت بیمه پاسارگاد تقاضای وام نماید و شرکت نیز تا 90درصد اندوخته ( در مباحث بعد توضیح داده خواهد شد) او را به وی بر می گرداند.   یکی از بهترین مزایای بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد دریافت وام بدون هیچگونه تشریفات اداری از محل اندوخته این بیمه نامه می باشد. دریافت وام بیمه عمر به بیمه شده این اجازه را می دهد قبل از سر رسید و پایان قرار داد بیمه نامه و در مواقعی که احتیاج به منبع مالی از اندوخته بیمه نامه خود را دارد بتواند…

وام بیمه عمر پاسارگاد

در این پوشش بعد از 6ماه از شروع قرارداد فرد می تواند از شرکت بیمه پاسارگاد تقاضای وام نماید و شرکت نیز تا 90درصد اندوخته ( در مباحث بعد توضیح داده خواهد شد) او را به وی بر می گرداند.   یکی از بهترین مزایای بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد دریافت وام بدون هیچگونه تشریفات اداری از محل اندوخته این بیمه نامه می باشد. دریافت وام بیمه عمر به بیمه شده این اجازه را می دهد قبل از سر رسید و پایان قرار داد بیمه نامه و در مواقعی که احتیاج به منبع مالی از اندوخته بیمه نامه خود را دارد بتواند…

وام بیمه عمر پاسارگاد

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318