بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

8 پوشش بیمه عمر

پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد,پوشش های بیمه عمر,پوشش های بیمه پاسارگاد,پوشش های اصلی بیمه عمر,پوشش غیر اصلی بیمه عمر,هشت پوشش بیمه عمر و تامین آتیه,8 پوشش بیمه عمر,پوشش بازنشستگی,پوشش بیماری های خاص,پوشش بیمه تکمیلی کمک رسان ایرانیان (S.O.S),alexa,google,alexa.com,google.com,

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد از دو بخش اصلی تشکیل شده است. 1- سرمایه گذاری و پس انداز 2- پوشش های بیمه ای در زمان فوت ، حادثه و بیماری       پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد دارای 8 پوشش اصلی و 1 پوشش غیر اصلی می باشد. پوشش های اصلی :   1- پوشش بازنشستگی یا سرمایه گذاری   2- پوشش فوت (طبیعی و حادثه)   3- پوشش از کار افتادگی   4- پوشش هزینه پزشکی حادثه   5- پوشش نقص عضو حادثه   6- پوشش بیماری های خاص   7- پوشش آتشسوزی منزل مسکونی   8-…

8 پوشش بیمه عمر

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد از دو بخش اصلی تشکیل شده است. 1- سرمایه گذاری و پس انداز 2- پوشش های بیمه ای در زمان فوت ، حادثه و بیماری       پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد دارای 8 پوشش اصلی و 1 پوشش غیر اصلی می باشد. پوشش های اصلی :   1- پوشش بازنشستگی یا سرمایه گذاری   2- پوشش فوت (طبیعی و حادثه)   3- پوشش از کار افتادگی   4- پوشش هزینه پزشکی حادثه   5- پوشش نقص عضو حادثه   6- پوشش بیماری های خاص   7- پوشش آتشسوزی منزل مسکونی   8-…

8 پوشش بیمه عمر

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318