بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

آمبولی

نکات فنی پوشش بیماری های خاص,بیماری های تحت پوشش بیماری های خاص,سکته قلبی,سیستم لنفاتیک,بیماری های هوجکین,ملانوم بدخیم,انفارکتوس مغزی,آنژیوپلاستی,آمبولی,جراحی عروق قلبی,google.com,alexa.com,

1- بیماری های تحت پوشش بیماری های خاص عبارتند از: سرطان-سکته قلبی-سکته مغزی- جراحی عروق قلبی- پیوند اعضای اصلی بدن  2- انواع سرطان و همچنین انواع سرطان خون و بیماری های بدخیم سیستم لنفاتیک مانند بیماری های هوجکین مشمول این پوشش می شوند اما سرطان های غیر تهاجمی و کلیه ی سرطان های پوست به جز ملانوم بدخیم از این پوشش خارج اند.  3- سکته مغزی که باعث عوارض عصبی به مدت بیست و چهار ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی, خونریزی و آمبولی گردد و شواهد نقایص عصبی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد مشمول این…

آمبولی

1- بیماری های تحت پوشش بیماری های خاص عبارتند از: سرطان-سکته قلبی-سکته مغزی- جراحی عروق قلبی- پیوند اعضای اصلی بدن  2- انواع سرطان و همچنین انواع سرطان خون و بیماری های بدخیم سیستم لنفاتیک مانند بیماری های هوجکین مشمول این پوشش می شوند اما سرطان های غیر تهاجمی و کلیه ی سرطان های پوست به جز ملانوم بدخیم از این پوشش خارج اند.  3- سکته مغزی که باعث عوارض عصبی به مدت بیست و چهار ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی, خونریزی و آمبولی گردد و شواهد نقایص عصبی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد مشمول این…

آمبولی

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318