بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

اعمال مجرمانه

نکات فنی پوشش هزینه پزشکی حادثه,عامل خارجی,صدمه,غرق شدن,مسمومیت,گاز گرفتگی,خوردن اسید,ابتلا به هاری,خودکشی,اعمال مجرمانه,ابتلا به جنون,زمین لرزه,غواصی و سقوط با چتر نجات,اتومبیل های کورسی,

1- حادثه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون اراده بیمه شده بروز کرده و موجب صدمه به وی گردد. 2- غرق شدن-مسمومیت-گاز گرفتگی-خوردن اسید-ابتلا به هاری, کزاز, سیاه زخم- دفاع مشروع –اقدام به نجات افراد و اموال از خطر همگی حادثه محسوب شده و مشمول این پوشش خواهند شد. 3- صدمه بر اثر اقدام به خودکشی -صدمات بدنی از روی عمد- استعمال هرگونه مواد مخدر و یا مواد محرک بدون تجویز پزشک و یا مصرف مشروبات الکلی که موجب بروز حادثه شود-اعمال مجرمانه- دیسک کمر-ابتلا به جنون-پرش با چتر نجات…

اعمال مجرمانه

1- حادثه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون اراده بیمه شده بروز کرده و موجب صدمه به وی گردد. 2- غرق شدن-مسمومیت-گاز گرفتگی-خوردن اسید-ابتلا به هاری, کزاز, سیاه زخم- دفاع مشروع –اقدام به نجات افراد و اموال از خطر همگی حادثه محسوب شده و مشمول این پوشش خواهند شد. 3- صدمه بر اثر اقدام به خودکشی -صدمات بدنی از روی عمد- استعمال هرگونه مواد مخدر و یا مواد محرک بدون تجویز پزشک و یا مصرف مشروبات الکلی که موجب بروز حادثه شود-اعمال مجرمانه- دیسک کمر-ابتلا به جنون-پرش با چتر نجات…

اعمال مجرمانه

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318