بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

سقف مدت بازپرداخت وام

نکات فنی پوشش وام,وام تسویه نشده,روش پرداخت اقساط وام,کارمزد وام 2 درصد,درخواست وام بیمه عمر و تامین آتیه نیازی به ضامن ندارد,سقف مدت بازپرداخت وام,پرداخت اولین قسط وام,

1- میزان وام پرداختی حداکثر معادل  90درصد ارزش بازخرید بیمه نامه و مضربی از پنجاه هزار تومان خواهد بود مشروط بر اینکه کمتر از دویست هزار تومان نباشد.   2- با پرداخت وام به بیمه گذار, تعهدات شرکت بیمه پاسارگاد در خصوص ارزش بازخرید بیمه نامه, به میزان مانده وام شامل اصل و سود آن تا زمانی که تسویه نشده باشد کاهش می یابد.  3- نرخ کارمزد(سود) وام طبق مصوبه شورای عالی بیمه 22 درصد می باشد.  4- بیمه گذار تا پایان مدت قراداد میتواند چندین بار تقاضای وام بکند به شرط آنکه وام قبلی…

سقف مدت بازپرداخت وام

1- میزان وام پرداختی حداکثر معادل  90درصد ارزش بازخرید بیمه نامه و مضربی از پنجاه هزار تومان خواهد بود مشروط بر اینکه کمتر از دویست هزار تومان نباشد.   2- با پرداخت وام به بیمه گذار, تعهدات شرکت بیمه پاسارگاد در خصوص ارزش بازخرید بیمه نامه, به میزان مانده وام شامل اصل و سود آن تا زمانی که تسویه نشده باشد کاهش می یابد.  3- نرخ کارمزد(سود) وام طبق مصوبه شورای عالی بیمه 22 درصد می باشد.  4- بیمه گذار تا پایان مدت قراداد میتواند چندین بار تقاضای وام بکند به شرط آنکه وام قبلی…

سقف مدت بازپرداخت وام

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318