بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

شورش و بلوا

پوشش های اضافی بیمه عمر و تامین آتیه,پوشش زلزله و آتش فشان,پوشش اعتصاب,شورش و بلوا,پوشش زلزله و آتش فشان همراه با بیمه آتش سوزی منزل مسکونی,پوشش اضافی ورزش های حرفه ای,پوشش اضافی مشاغل پر خطر,آتش نشان,بنای ساختمان,خلبان,

با استناد به قانون و آیین نامه های بیمه شرکت های بیمه مجاز هستند بابت برخی از پوشش ها هزینه اضافی از بیمه گذار دریافت نمایند که به آن پوشش خطرات اضافی بیمه حادثه گفته می شود که عبارتند از : 1- پوشش زلزله و آتش فشان : در این پوشش بیمه شده در برابر حادثه ای که ناشی از زلزله و آتش فشان می باشد پوشش دارد. 2- پوشش اعتصاب, شورش و بلوا : در این پوشش بیمه شده در برابر حادثه ای که در اعتصابات - شورش ها- انقلاب برای او اتفاق می افتد پوشش دارد. 3- پوشش زلزله و آتش فشان همراه با بیمه آتش سوزی منزل مسکونی: در…

شورش و بلوا

با استناد به قانون و آیین نامه های بیمه شرکت های بیمه مجاز هستند بابت برخی از پوشش ها هزینه اضافی از بیمه گذار دریافت نمایند که به آن پوشش خطرات اضافی بیمه حادثه گفته می شود که عبارتند از : 1- پوشش زلزله و آتش فشان : در این پوشش بیمه شده در برابر حادثه ای که ناشی از زلزله و آتش فشان می باشد پوشش دارد. 2- پوشش اعتصاب, شورش و بلوا : در این پوشش بیمه شده در برابر حادثه ای که در اعتصابات - شورش ها- انقلاب برای او اتفاق می افتد پوشش دارد. 3- پوشش زلزله و آتش فشان همراه با بیمه آتش سوزی منزل مسکونی: در…

شورش و بلوا

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318