بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

مزایای بیمه عمر و تامین آتیه,شرایط افتتاح بیمه عمر و تامین آتیه,شرایط و مزایای ویژه بیمه عمر پاسارگاد,معافیت مالیاتی,مزایای بیمه عمر پاسارگاد,

مزایای بیمه عمر و تامین آتیه  1- معافیت مالیاتی: سرمایه بیمه عمر و تامین آتیه و همچنین سرمایه پرداختی به استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شده به ترتیب از مالیات مستقیم و مالیات بر ارث معاف است.  2- تعیین فرد استفاده کننده از سرمایه: در این نوع بیمه بیمه گذار می تواند به دلخواه خود هر شخصی را جهت برخورداری از سرمایه دریافتی در پایان مدت قرارداد معرفی نماید.  3- انعطاف پذیری در حق بیمه : بر خلاف سایر بیمه ها بیمه عمر و تامین آتیه از انعطاف پذیری زیادی در پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه…

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

مزایای بیمه عمر و تامین آتیه  1- معافیت مالیاتی: سرمایه بیمه عمر و تامین آتیه و همچنین سرمایه پرداختی به استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شده به ترتیب از مالیات مستقیم و مالیات بر ارث معاف است.  2- تعیین فرد استفاده کننده از سرمایه: در این نوع بیمه بیمه گذار می تواند به دلخواه خود هر شخصی را جهت برخورداری از سرمایه دریافتی در پایان مدت قرارداد معرفی نماید.  3- انعطاف پذیری در حق بیمه : بر خلاف سایر بیمه ها بیمه عمر و تامین آتیه از انعطاف پذیری زیادی در پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه…

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318